En del av:Sovent Group logotyp
Sotning och brandskydd

Utföra sotning själv – vad gäller?

Du som är lagfaren ägare till fastigheten har möjlighet att utföra sotningen själv – så kallad egensotning. Detta ställer dock krav på att du har tillräckliga kunskaper för att på egen hand utföra sotningen/rengöringen. En särskild ansökan kring egensotning, där du också styrker kompetensen, måste vanligen skickas in till kommunen för beslut innan du kan börja sota. Det är kommunens brandförsvar som sedan avgör om du får utföra egensotning eller inte.

I ansökan ska samtliga objekt anges som du tänkt sota själv – har du fler sotningsobjekt som inte redovisats för, så kommer dessa även fortsättningsvis att rengöras av den entreprenör som kommunen upphandlat.

Beslutet om egensotning gäller bara så länge du själv äger fastigheten. Därför är det viktigt att informera den nya ägaren om att du har sotat själv. Den nya ägaren behöver sedan kontakta kommunens utsedda entreprenör – eller skicka in en egen ny ansökan om egensotning.

Vill du byta sotningsföretag?
Är du inte nöjd med ditt lokala sotningsföretag, som utsetts av kommunen, så har du möjlighet att skicka in en ansökan om att byta till en annan entreprenör. Du själv ansvarar då för att den som tar över sotningen/rengöringen minst har:

  • skorstensfejarutbildning
  • den kompetens som krävs för att utföra arbetet
  • godkännande av det lokala brandförsvaret.

Kontrollera nya sotningsaktörer!
Det förekommer telefonförsäljning av sotningstjänster. Om du får ett samtal eller ett utskick av någon som uppger sig vara sotare – kontrollera då att det verkligen är sotningsentreprenören i kommunen. Sotning av ej godkända aktörer kan vara kostsamt i både det korta och långa loppet – då det finns en risk att husförsäkringen inte längre gäller.

Läs även:

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal.

Vill du ha ett kostnadsfritt hembesök, om du funderar på att skaffa luftvärmepump? Har du övriga frågor gällande sotning och våra tjänster?

Skriv till oss här i formuläret! Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar.

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 (lunch 12.00–13.00) på tel 0581-134 60

Kundtjänst hos Lindesbergs Sotningsdistrikt AB.