Radon – från radonmätning till radonsanering

Radon finns i vår omgivning i större eller mindre grad och kan tillföras vår inomhusmiljö från marken.

RADON – I MATERIAL OCH I MILJÖ

Radon finns i vår omgivning i större eller mindre grad och kan tillföras vår inomhusmiljö från marken, vattnet eller byggnadsmaterialet. Förekomsten av radon mäts bäst med spårfilmsdosor i två-tre månader under eldningssäsong (1 okt–30 april).

Vi utför radonmätning och vid behov även radonsanering i Lindesberg, Nora och andra närliggande områden.

Boka radontjänst
Radonmätning med LSAB.

Radonmätning – att tänka på vid husaffären

Vid köp av hus, när det inte går att vänta på svar från en långtidsmätning, utför vi rådgivande korttidsmätningar. Radon betraktas inte som ett dolt fel. Som köpare måste du därför själv kontrollera att huset inte har radonproblem. Osäkerheten är dock stor med korttidsmätningar. Du kan därför begära att det i köpehandlingarna ska skrivas in att du önskar mäta radonhalten på nytt efter köpet – och överenskomma hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas.

Boka radontjänst
Radonsanering med LSAB.

Utredning, mätning & radonsanering

LSAB är utbildade via Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för åtgärder mot radon. Vi kan identifiera var radonet kommer ifrån – men vi kan också konkret lösa problemet. LSAB utför sanering av ökad radonförekomst orsakad från mark eller byggnadsmaterial. Saneringen kan bestå av att installera friskluftsventiler till hela ventilationssystemet, att täta sprickor eller att gräva och installera radonbrunn.

Boka radontjänst

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal.

Vill du ha ett kostnadsfritt hembesök, om du funderar på att skaffa luftvärmepump? Har du övriga frågor gällande sotning och våra tjänster?

Skriv till oss här i formuläret! Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar.

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 (lunch 12.00–13.00) på tel 0581-134 60

Kundtjänst hos Lindesbergs Sotningsdistrikt AB.