Sotning – för din komfort och trygghet

Sotning med sotare från LSAB.

Sotning är ett effektivt skydd mot brand

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

För att vi skall kunna utföra sotning hos dig behöver vi få tillträde till din fastighet, och de utrymmen som har anknytning till de objekt som skall sotas. Vilka objekt och vilken tid meddelas vid aviseringen.

Vi utför sotning i Lindesberg, Nora och närliggande områden.

Brandskydd med LSAB, elda för en bättre miljö.

Praktiska förberedelser innan sotaren besöker

  • Stege för tillträde till tak ska finnas uppställd. Stege, takstege samt glidskydd skall dessutom vara vid gott skick.
  • Förbränningsanordningar såsom pelletsbrännare och spannmål- eller flisstokrar ska vara avslagna i god tid innan aviserad tid.
  • Se till att skydda känsliga ytor såsom golv och väggar runt eldstaden som skall sotas, och den väg som sotaren skall gå till eldstaden.
  • Ta fram en skyffel i plåt och kärl i plåt med tättslutande lock för sotförvaring.
Vad gäller för restaurang och storkök när det kommer till sotning och ventilation?

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal.

Vill du ha ett kostnadsfritt hembesök, om du funderar på att skaffa luftvärmepump? Har du övriga frågor gällande sotning och våra tjänster?

Skriv till oss här i formuläret! Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar.

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 (lunch 12.00–13.00) på tel 0581-134 60

Kundtjänst hos Lindesbergs Sotningsdistrikt AB.