En del av:

Brandskyddskontroll – för din trygghet

DÄRFÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men ibland kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

PRAKTISKA FÖRBEREDELSER

  • Stege för tillträde till tak ska finnas uppställd. Stege, takstege samt glidskydd skall dessutom vara vid gott skick.
  • Brandskyddskontrollanten behöver tillträde till de utrymmen som skorstenen passerar, t ex vindsutrymmen.  Tillse också att omslutande schakt är inspekterbara.
  • Förbränningsanordningar såsom pelletsbrännare och spannmål- eller flisstokrar ska vara avslagna i god tid innan aviserad tid.
  • Se till att brandskyddskontrollanten har fri väg runt eldstaden. Plocka gärna bort lösa föremål, som t ex prydnadssaker.
  • Ta fram skyffel och kärl i plåt med tättslutande lock för sotförvaring.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 (lunch 12.00–13.00) på tel 0581-134 60