Säsong för kajor i skorstenen

Under våren bygger kajor bon inuti kanaler i tegelskorstenar. Kajorna kan bygga bo så långt som 10 meter ned i skorstenen. Flera hundra liter bomaterial kan flygas dit och förhindrar därigenom funktionen hos ventilation och eldstäder.

Har du inte redan skyddat skorstenskanalerna är det hög tid att vidta förebyggande åtgärder. Vi hjälper er med . . .

Läs mer