Skorstenshuv ökad brandrisk?

Huvar på tegelskorstenar används allt oftare till att förebygga frostskador på skorstenen ovan tak. Användandet är motiverat då skorstenen inte har anslutet någon eldstad eller där en sådan sällan används. Då man eldar ofta eller kontinuerligt med ved, flis eller pellets har vi noterat en mängd tillbud där skorstenshuvar förekommit. Huvarna har i dessa fall förorsakat eller bidragit till tjärbildning, soteldar och . . .

Läs mer

Erbjudande: Frivillig läckagemätning

LSAB har nu möjligheten att erbjuda läckagemätning av rökkanalen i samband med brandskyddskontrollen av eldstäder. Erbjudandet gäller rökkanal till aviserad eldstad till en kostnad av 200 kr/rökkanal.

Brandskyddskontrollen sker i huvudsak okulärt varför tätheten endast vid uppenbara konstruktiva fel kontrolleras. Med vetskap att många önskar få kanalens täthetkontrollerad tillsammans med inköp av ny läckagemätnings- utrustning . . .

Läs mer

LSAB söker skorstensfejartekniker

Personalpoolen Mellansverige AB är totalleverantör i personalfrågor. Vi rekryterar personal samt hyr ut personal för längre eller kortare uppdrag. Personalpoolen är ett väletablerat företag med verksamhet i Örebro med omnejd. Vi jobbar inom en rad olika brancher såsom bl.an industri, lager, ekonomi, IT, reception/växel samt även andra yrken. LSAB söker en Skorstensfejartekniker 1 . . .

Läs mer