Skorstenshuv ökad brandrisk?

Huvar på tegelskorstenar används allt oftare till att förebygga frostskador på skorstenen ovan tak. Användandet är motiverat då skorstenen inte har anslutet någon eldstad eller där en sådan sällan används. Då man eldar ofta eller kontinuerligt med ved, flis eller pellets har vi noterat en mängd tillbud där skorstenshuvar förekommit. Huvarna har i dessa fall förorsakat eller bidragit till tjärbildning, soteldar och brand.

Vi vill därför avråda användande av skorstenshuv på tegelskorstenar innehållandes ventilationskanaler.

Erbjudande: Frivillig läckagemätning

LSAB har nu möjligheten att erbjuda läckagemätning av rökkanalen i samband med brandskyddskontrollen av eldstäder. Erbjudandet gäller rökkanal till aviserad eldstad till en kostnad av 200 kr/rökkanal.

Brandskyddskontrollen sker i huvudsak okulärt varför tätheten endast vid uppenbara konstruktiva fel kontrolleras. Med vetskap att många önskar få kanalens täthetkontrollerad tillsammans med inköp av ny läckagemätnings- utrustning har vi nu möjlighet att erbjuda denna tjänst. Läckagemätningen är frivillig och kostnaden faktureras utöver normal taxa. Normalt kan köksvärmepannor, vedpisar samt öppna spisar inte läckagemätas.

LSAB söker skorstensfejartekniker

Personalpoolen Mellansverige AB
Personalpoolen Mellansverige AB är totalleverantör i personalfrågor. Vi rekryterar personal samt hyr ut personal för längre eller kortare uppdrag. Personalpoolen är ett väletablerat företag med verksamhet i Örebro med omnejd. Vi jobbar inom en rad olika brancher såsom bl.an industri, lager, ekonomi, IT, reception/växel samt även andra yrken.
LSAB söker en Skorstensfejartekniker
1 plats
Personalpoolen rekryterar nu en Skorstensfejartekniker för LSAB, Lindesbergs Sotningsdistrikt AB

Lindesbergs Sotningsdistrikt AB verkar för att ditt hem skall bli ett tryggare och hälsosammare boende. Vi är specialiserade inom brandskyddskontroll, sotning, besiktning, ventilation samt åtgärder kring förekomst av radon. För att du ska kunna känna dig trygg i ditt eget hem när det kommer till säkerheten kring brandskydd, god inomhusmiljö och eventuell förekomst av hög radonhalt är kontinuerlig kontroll och aktivt underhåll en förutsättning. LSAB ligger i framkant inom sina yrkesområden i branschen. För att fortsätta utvecklas erbjuder LSAB sin personal kompetensutveckling inom de områden de arbetar för att behålla och stärka sin framskridna position.

Dina arbetsuppgifter:* Brandskyddskontroll

* Sotning/ rengöring av eldstäder rökkanaler och imkanaler

* Budget- och resultatansvar

* Rapporteringsansvar

I ditt ansvar ingår även rapportering som förändringar, avvikelser mm.

Vi förutsätter att du är utbildad Skorstensfejartekniker eller har en äldre motsvarande utbildning.

För att klara av de administrativa arbetsuppgifterna så har du datakunskap motsvarande Microsoft Office samt att du behärskar svenska språket i tal och skrift.

Du har en god social förmåga i bemötande av våra kunder samt med dina arbetskamrater. Du är i mötet med kunden LSABs ambassadör!

Har du fler frågor kontakta Anna-Lena Rydelius,rekryteringskonsult på Personalpoolen Mellansverige AB via tfn 019-500 9950. Ansökan med CV och personligt brev önskar vi snarast men dock senast 2/10 2011. Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden. Tillsättning enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan!

 
OM JOBBET
Region
Örebro
Arbetstid/Varaktighet
Heltid, dagtid
Tillträde enligt överenskommelse
Lön/Förmåner
Månadslön enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Kontaktpersoner
Anna-lena Rydelius, 019- 500 9950, Bemanning/rekrytering

Produktnyhet: Förebygg överhettningsbrand med värmevakt

HC Guardian 100 är en värmevakt som förebygger risken för överhettningsbrand vid eldning i lokaleldstäder. Med välkänd och lättanvänd termometerteknik skapar HC Guardian 100 trygghet och hjälper samtidigt användaren att elda på ett korrekt sätt.

För att minska brandrisken i samband med eldning så anger regelverket att det inte får bli varmare än 85 grader Celsius i bjälklaget närmast skorstenen. Med de förprogrammerade nivåerna i produkten på 70 och 90 grader Celsius, signalerar HC Guardian 100 ”på båda sidor” om nämnda 85 graders gräns.

Signalen påminner användaren om att inte att tillföra mer bränsle vid 70 grader Celsius. Vid 90 grader Celsius ökar signalen i intensitet och användaren rekommenderas nu att upphöra med eldningen.

Den trådlösa sändaren monteras enkelt i anslutning till din skorsten och kommunicerar sedan temperaturdata till en mottagare. I mottagaren med display ser du sedan temperaturinformation både från sändaren och även aktuell rumstemperatur invid mottagaren.

Välkommen att kontakta oss för mer information om värmevakten HC Guardian 100.

Säsong för kajor i skorstenen

Under våren bygger kajor bon inuti kanaler i tegelskorstenar. Kajorna kan bygga bo så långt som 10 meter ned i skorstenen. Flera hundra liter bomaterial kan flygas dit och förhindrar därigenom funktionen hos ventilation och eldstäder.

Har du inte redan skyddat skorstenskanalerna är det hög tid att vidta förebyggande åtgärder. Vi hjälper er med att förhindra kajorna att bygga bo. – Har kajorna redan flyttat in så hjälper vi er även med detta, men dock först efter det att äggen kläckts och ungarna lämnat boet.