Besiktning

Statuskontroll

När det blivit dags för underhåll, byte av eldstad eller bränsle talar sotarens statuskontroll och funktionsundersökning om för dig i vilket skick din skorsten och eldstad är, och vad som eventuellt är i behov av att åtgärdas. Statuskontrollen kan även utgöra ett kvitto för de åtgärder som redan blivit gjorda. Kontrollen hjälper dig göra rätt val för din trygghet, säkerhet och plånboks skull.

Installation

Med en installationsbesiktning kontrolleras att byggnadsbestämmelserna uppfylls, att din eldstad fungerar på det sätt som avses, att röken inte slår ned hos grannen och att du fått det du betalt för. Allt detta för att den eldstad som du installerat ska fungera på ett bra och säkert sätt i många år fram över.

Överlåtelse

Överlåtelsebesiktningen hjälper dig till ett tryggare husköp och att uppfylla ”köparens undersökningsplikt” samt ge besked om vad som kan förväntas av eldstadens och skorstenens tekniska status.

Den ger besked om öppna spisen i vardagsrummet verkligen fungerar? Om pannan i källaren går att elda ved i eller om kakelugnen snart behöver repareras? Viktiga frågor och ännu viktigare svar för att få en helhetsbild av det du har i avsikt att köpa.

Spräng

Sprängbesiktning utförs före och efter när sprängning eller annat arbete som skapar kraftiga vibrationer ska utföras inom 50 meter vid grundläggning på berg och 100 meter på lera. Förrättningen avser att dokumentera eventuella förändringar som uppstått eller om tätheten hos rökkanaler har förändrats.

Läs mer