Skorstenshuv ökad brandrisk?

Huvar på tegelskorstenar används allt oftare till att förebygga frostskador på skorstenen ovan tak. Användandet är motiverat då skorstenen inte har anslutet någon eldstad eller där en sådan sällan används. Då man eldar ofta eller kontinuerligt med ved, flis eller pellets har vi noterat en mängd tillbud där skorstenshuvar förekommit. Huvarna har i dessa fall förorsakat eller bidragit till tjärbildning, soteldar och brand.

Vi vill därför avråda användande av skorstenshuv på tegelskorstenar innehållandes ventilationskanaler.