Erbjudande: Frivillig läckagemätning

LSAB har nu möjligheten att erbjuda läckagemätning av rökkanalen i samband med brandskyddskontrollen av eldstäder. Erbjudandet gäller rökkanal till aviserad eldstad till en kostnad av 200 kr/rökkanal.

Brandskyddskontrollen sker i huvudsak okulärt varför tätheten endast vid uppenbara konstruktiva fel kontrolleras. Med vetskap att många önskar få kanalens täthetkontrollerad tillsammans med inköp av ny läckagemätnings- utrustning har vi nu möjlighet att erbjuda denna tjänst. Läckagemätningen är frivillig och kostnaden faktureras utöver normal taxa. Normalt kan köksvärmepannor, vedpisar samt öppna spisar inte läckagemätas.